NABÍDKA DÁRKOVÝCH CERTIFIKÁTŮ

OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ JAZYKOVÝM KURZEM V YET!

DÁRKOVÝ POUKAZ ZA 1250,- (5 lekcí á 250)
DÁRKOVÝ POUKAZ ZA 2500,- (10 lekcí á 250)


 
 
i_separator

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY YET

Konsekutivní tlumočení

Tento druh tlumočení se používá obvykle při obchodních jednáních, při doprovodném tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na menších přednáškách, na školeních a při podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve potom pokračuje ve výkladu. Toto tlumočení je možno provádět jak bez technického vybavení (při dobré slyšitelnosti a malém počtu účastníků), tak se zesilovací technikou a mikrofonem (při horší slyšitelnosti nebo při větším počtu účastníků).

  • V případě odbornosti vyžadujeme od klienta terminologický slovník, podklady k tlumočení nebo konzultace minimálně 3 dny předem.
  • V případě vícedenního tlumočení mimo Brno klient hradí ubytování i dopravu.
  • V případě tlumočení v zahraniční klient hradí ubytování i dopravu, eventuelně i jiné poplatky (např. letištní taxy).
  • Počítá se každá započatá hodina.
  • Minimální doba tlumočení je 4 hodiny.
  • Odbornost posoudí tlumočníci YET.
 
i_separator